Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Komunikaty

Komunikaty

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.09.2015 - 30.09.2015.

Pobierz komunikat Komunikat

Prognozy

Prognozy

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych (01.11.2015-30.11.2015).

Pobierz prognozę prognozę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

Zobacz informację na temat mapy >>

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

Jesteś tutaj :

DYREKTYWA RADY z dnia 12 .12.1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą...

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Aby osiągnąć powyższy cel, państwa członkowskie muszą podjąć pewne kroki oparte na dobrej praktyce rolniczej i właściwych rozwiązaniach technicznych.

2014-05-26 10:30:39

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: piątek, 27 listopad 2015

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.