Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Ostrzeżenia

ostrzezenia PSH

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 2/2015.

Pobierz Ostrzeżenie Ostrzeżenie

Komunikaty

Komunikaty

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.03.2016 - 31.03.2016.

Pobierz Komunikat Komunikat

Prognozy

Prognozy

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.05.2016-31.05.2016.

Pobierz Prognozę Prognozę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

Jesteś tutaj :

Prawo Geologiczne i Górnicze

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) (obowiązująca od 01.01.2012 r. )

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1133)

2015-11-23 12:30:50

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: środa, 18 maj 2016

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.