Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Kierunki wykorzystania Mapy obszarów zagrożonych ryzykiem podtopień w majowej powodzi 2010 roku

autorzy:
dr Zbigniew Frankowski
mgr Piotr Gałkowski
mgr Krzysztof Majer

 Streszczenie: Mapa GIS obszarów o wysokim ryzyku podtopień w regionach wodnych kraju została wykonana w latach 2003 - 2006 jako zadanie państwowej służby hydrogeologicznej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Obszary zagrożone podtopieniami w dolinach rzecznych i w ich sąsiedztwie zostały wyznaczone w oparciu o materiały geologiczne, hydrogeologiczne i hydrologiczne oraz szczegółową analizę morfologii i hydrografii terenu. Doświadczenia powodzi 2010 upoważniają do prowadzenia dalszych prac i popularyzacji wyników, a przede wszystkim wymagają odpowiedzialnego uwzględnienia wyznaczonych obszarów jak i wyników innych opracowań dotyczących warunków geologiczno-inżynierskich w planach zagospodarowania przestrzennego przy udziale przygotowanych geologów powiatowych.

08.11.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.