Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Monitoring wód podziemnych

 Autorzy:

Bogusław Kazimierski
Boguslaw.Kazimierski@pgi.gov.pl

Anna Mikołajczyk
Anna.Mikolajczyk@pgi.gov.pl

Anna Kuczyńska
Anna.Kuczynska@pgi.gov.pl

Jolanta Cabalska
Jolanta.Cabalska@pgi.gov.pl

Michał Galczak
Michal.Galczak@pgi.gov.pl

Piotr Gałkowski
Piotr.Galkowski@pgi.gov.pl

Streszczenie

Monitoring wód podziemnych realizowany jest w zakresie badań stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Obejmuje badania składu chemicznego, dostępnych zasobów i poboru oraz położenie zwierciadła wody podziemnej i wydajność źródeł. Sieć obserwacyjno-badawcza wód podziemnych liczy obecnie 830 punktów i w ciągu 3 lat ich liczba wzrośnie do ponad 1300. Wyniki badań po opracowaniu i interpretacji oraz zapisaniu w bazie danych wykorzystywane są dla realizacji zadań państwa w zakresie gospodarowania i ochrony zasobów wodnych.

Abstract: Groundwater monitoring under the Water Framework Directive requires national groundwater resources to be monitored for their quantitative and qualitative behavior.   The monitoring includes the following components: in depth physio-chemical analyses, investigations of  available water resources and rates of abstractions as we as monitoring of water level fluctuations and spring discharges.  At present, the national groundwater monitoring network consists of ~830 monitoring stations and it is planned to expand the network to some 1300 points by 2013.  Results of the monitoring continuously feed into a database run by the Polish Geological Institute – National Research Institute and are used for analyses and interpretations of the state of national groundwater resources and their management, prepared for the Polish government.       

  1. Wstęp

Monitorowanie wód podziemnych jest jednym z głównych zadań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH), określonym w Ustawie Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku. Do zadań PSH w tym zakresie należy posiadanie i utrzymanie sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, inwentaryzowanie (monitoring) poboru wody oraz bilansowanie jego aktualnej wartości i porównywanie jej z dostępnymi zasobami wód podziemnych, prowadzenie zespołów do spraw ocen i prognoz hydrogeologicznych, oraz badań i pomiarów, których zakres określono w Ustawie Prawo wodne i wydanych na jej podstawie delegacji – Rozporządzeń Ministra Środowiska. Badania te prowadzone są pod nadzorem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w części dotyczącej chemizmu wód pod nadzorem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Finansowanie prac odbywa się ze środków budżetu państwa, w znacznej części za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym powstał Zespół realizujący te badania, w które zaangażowany jest pion PSH i wszystkie Oddziały PIG-PIB.

Kolejne strony:

11.10.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.