Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Ocena aktualnego i prognozowanego stanu ilościowego wód podziemnych w obszarach antropopresji

Autor: 
dr Piotr Herbich   
Piotr.Herbich@pgi.gov.pl

Analiza skutków środowiskowych, wywołanych antropopresją na układ krążenia wód podziemnych w skali regionalnej, była podstawą pogłębionej oceny stanu ilościowego wód podziemnych w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd). Analiza ta była przeprowadzona dla stanu aktualnego (2005 r.) oraz stanu prognozowanego na rok 2015 w celu zidentyfikowania obszarów zagrozonych ryzykiem nieosiagnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW): ukształtowania pożądanych stosunków wodnych w chronionych ekosystemach zależnych od wód podziemnych oraz zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. 

02.07.2007

Pliki :

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.