Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Ocena poboru rzeczywistego wód podziemnych w kraju

Autorzy:  
dr Zbigniew Frankowski    
Zbigniew.Frankowski@pgi.gov.pl
mgr Piotr Gałkowski           
Piotr.Galkowski@pgi.gov.pl
mgr Jan Mitręga                
Jan.Mitrega@pgi.gov.pl
dr Lesław Skrzypczyk       
Leslaw.Skrzypczyk@pgi.gov.pl
mgr Jacek Kapuściński        
kapuscinski2002@yahoo.com 
mgr Krzysztof Nowicki         
wawa@hydroconsult.com.pl

Wykonane badania w zakresie identyfikacji i ustalenia struktury poboru wód podziemnych służą zwiększeniu wiarygodności oceny stanu ilościowego wód podziemnych kraju. W referacie przedstawiono informacje przygotowane w kontekście wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), oraz tzw. Dyrektywy wód podziemnych 2006/118/WE), mówiących o powszechnej strategii gospodarowania i ochrony zasobów wód podziemnych, zrównoważonym rozwoju oraz powszechnej percepcji dla celów i działań w zakresie zarządzania.

02.07.2008

Pliki :

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.