Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Opracowanie metodyki identyfikacji i ustalenie struktury poboru wód podziemnych dla potrzeb oceny stanu ilościowego wód podziemnych w kraju

Autorzy:

dr Zbigniew Frankowski
Zbigniew.Frankowski@pgi.gov.pl

mgr Piotr Gałkowski
Piotr.Galkowski@pgi.gov.pl

mgr Jan Mitręga
Jan.Mitrega@pgi.gov.pl


Określenie wielkości poboru całkowitego wód podziemnych stanowi wymóg Prawa Wodnego dostosowanego do Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 200 r. (Preambuła, punkt 37; Preambuła, pkt 41, ponadto: Art. 4. pkt. 1b ii; Aneks II. Część 2, punkt 2.1.; Aneks II. Część 2, punkt 2.3.; Aneks III, punkt a; Aneks V, Rozdział 2, pkt 1). Realizacja tego zadania nawiązywała do harmonogramu wdrażania Dyrektywy 2000/60/WE w naszym Kraju oraz podstawy jej ustanowienia - procesu cyklicznego doskonalenia gospodarki wodnej w kontekście ochrony środowiska i zasobów wodnych...

02.07.2008

Pliki :

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.