Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Regionalny model przepływu wód podziemnych wschodniej części Pojezierza Pomorskiego

Autorzy:   
dr Mirosław Lidzbarski                   
Miroslaw.Lidzbarski@pgi.gov.pl
dr Lech Smietański
Lech.Smietanski@pgi.gov.pl
mgr inż. Zbigniew Kordalski
Zbigniew.Kordalski@pgi.gov.pl
dr Wojciech Prussak             
Wojciech.Prussak@pgi.gov.pl
mgr Krzysztof Sokołowski        
Krzysztof.Sokolowski@pgi.gov.pl

W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych jednostek i regionów hydrogeologicznych. Przyczyniło się do tego zwłaszcza opracowanie wszystkich arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 oraz dokumentacje hydrogeologiczne o charakterze regionalnym (dokumentujące zasoby dyspozycyjne zlewni lub obszary ochronne GZWP). Matematyczne modelowanie przepływu wód podziemnych stało się w Polsce, jak i na świecie, powszechnym narzędziem stosowanym w badaniach hydrogeologicznych w skali zarówno lokalnej jak i regionalnej. Tak więc zaistniały warunki pozwalające na podjęcie próby modelowania przepływu wód podziemnych w skali dużego regionu obejmującego znaczną część powierzchni kraju. 
Kierując się tymi przesłankami rozpoczęto prace nad budową modelu przepływu wód podziemnych wschodniej części Pojezierza Pomorskiego wraz ze strefą przybrzeżną. Granice modelu objęły zlewnie położone między brzegiem Bałtyku a pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką. Na wschodzie granicę stanowi dolina Wisły wraz z Żuławami, a na zachodzie dolina Gwdy i Grabowej. Lokalizację obszaru modelu przedstawia rys. 1.
Powierzchnia obszaru badań modelowych wynosi ok. 25000 km2, co stanowi 8% powierzchni kraju. Tak zarysowane granice stanowią naturalny i dobrze zdefiniowany warunek brzegowy modelowanego pola filtracji wód podziemnych. Centralną część tego obszaru przecina pas wzniesień czołowomorenowych dzielących go na bezpośrednie zlewnie Bałtyku (Wieprza, Słupia, Łupawa, Łeba, Reda, Radunia z Motławą) oraz zlewnie rzek odprowadzających swe wody do Noteci i Wisły (Gwda, Brda, Wda i Wierzyca).

Rys.

Kolejne strony:

27.02.2009

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.