Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Testy wskaźnika wód podziemnych

W ramach prac grupy eksperckiej ds. niedoborów wody i suszy przy Komisji Europejskiej  (EC Expert group on Water Scarcity and Drought) w PIG-PIB przeprowadzono testy wskaźnika wód podziemnych (GWL GroundWater Level) na obszarze dorzecza Warty. W testach przyjęto dane z sierpnia 2011 roku na tle wyników pomiarowych z 11 lat (2000-2010). Poziom wód podziemnych w dorzeczu Warty wg danych sierpień 2011 r.

Ryc. 1. Poziom wód podziemnych w dorzeczu Warty w sierpniu 2011 roku w stosunku do wyników z lat 2000-2010; zaznaczono granice jednolitych części wód podziemnych; trójkąt skierowany ku górze – trend rosnący, kwadrat - sytuacja stabilna, trójkąt skierowany w dół – trend malejący; kolor granatowy oznacza poziom znacznie wyższy niż normalny, kolor niebieski oznacza poziom wyższy niż normalny, kolor zielony oznacza poziom normalny, kolor żółty oznacza poziom niższy niż normalny, kolor czerwony oznacza poziom znacznie niższy niż normalny.

Opis metodyki zamieszczono w artykule ‘Wskaźnik położenia zwierciadła wód podziemnych w ocenie aktualnego stanu zagrożenia niedoborem wody i suszy w skali europejskiej. Wyniki polskich testów pilotażowych’, który ma się ukazać w materiałach XIX Konferencji ‘Gospodarowanie Wodami Podziemnymi w Aktualnych Uwarunkowaniach’ (Częstochowa, 19-20 kwietnia 2012 roku).

Prezentacja  w  formacie .pdf >>

Projekty powiązane:

www.thegenesisproject.eu

http://www.emwis.net/

http://www.circeproject.eu/

http://www.to.isac.cnr.it/ecearth/

http://ecearth.knmi.nl/

http://glowasis.eu/

http://www.cmcc.it/research/research-projects

http://www.cmcc.it/research/research-projects/icarus-1

http://edo.jrc.ec.europa.eu

http://fapar.jrc.ec.europa.eu

http://desert.jrc.ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/

http://www.feem-project.net/xerochore/

18.01.2012

Jolanta Cabalska
Agnieszka Kowalczyk
Anna Mikołajczyk

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.