Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 6(21) sierpień 2008 - paźdz. 2008

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych PSH tom 21

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny, który z mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne(Dz.U. z dnia 11 października 2001. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej. 
Tom 6(21) Biuletynu zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł z okresu IV kwartału roku hydrologicznego 2008 (maj – lipiec 2008) przetworzonych w zakresie procedur standardowych. Standardowe procedury przetwarzania wyników monitoringu oraz zakres opracowania Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego Wód Podziemnych zostały określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną (wersja projektu z dnia 27 listopada 2006) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007, w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007. Nr 158, poz. 1114). 
W Biuletynie 6(21), poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, przedstawiono ogólne informacje o sieci obserwacyjno – badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej.

05.07.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.