Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

SYNTEZA PSH 2009

Synteza PSH 2009

Zakres zadań realizowanych w 2009 roku obejmował wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych w zakresie oceny stanu ilościowego wód podziemnych, wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej, prace badawcze i rozwojowe na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych, gromadzenie, przetwarzanie, aktualizację i udostępnianie danych hydrogeologicznych oraz modernizację baz danych. Zadaniem stałym PSH jest opracowywanie oraz dystrybucja kwartalnych biuletynów informacyjnych wód podziemnych i rocznika hydrogeologicznego oraz prognoz, komunikatów i ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych. Informacje te przekazywane były w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrogeologiczna jest obowiązana przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. 2007 Nr 158, poz. 1114). W 2009 roku prowadzono także bieżące prace związane z utrzymaniem i rozwojem punktów badawczych oraz hydrogeologicznych urządzeń pomiarowych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych prowadzonej przez państwową służbę hydrogeologiczną.

Spis treści:

WSTĘP
DZIAŁY TEMATYCZNE:

 1. Wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych
 2. Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie
  zgromadzonych informacji
 3. Wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej
 4. Opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów,
  stanu oraz zagrożeń wód podziemnych
 5. Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych
 6. Utrzymywanie i modernizacja hydrogeologicznych urządzeń pomiarowych
 7. Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych
 8. Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych
 9. Organizacja prac związanych z realizacją zadań PSH

MATERIALY ŹRÓDŁOWE 

02.11.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.