Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Wody podziemne miast Polski

Wody podziemne miast Polski

„Wody podziemne miast Polski” pod redakcją Zbigniewa Nowickiego

 Informator PSH p.t. „Wody podziemne miast Polski - miasta powyżej 50 000 mieszkańców” jest drugim tomem publikacji, która ukazała się w 2007 r. „Wody podziemne miast wojewódzkich Polski”. Powstało jako synteza prac związanych z realizacją zadania zleconego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej pt. Wyznaczanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia ludności w wodę pitną podziemną dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców, korzystających aktualnie jedynie z ujęć wód powierzchniowych w warunkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wykorzystano w nim również wyniki wcześniejszych prac PSH dotyczących oceny stanu zagrożenia w strefach zasilania i poboru wód podziemnych głównych użytkowych poziomów wodonośnych na obszarach metropolitalnych oraz określenia źródeł awaryjnego zaopatrzenia ludności miast w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeń ekstremalnych.

Opracowanie zawiera opisy dotyczące 29 miast Polski, w tym przede wszystkim tych, w których zaopatrzenie mieszkańców w wodę oparte jest głównie na ujęciach wód powierzchniowych. Jest tu również kilka miast, które ze względu na funkcje lub wielkość mają szczególne znaczenie dla regionu np. Gorzów Wielkopolski (jedna z dwóch stolic województwa lubuskiego), Częstochowa czy Toruń. Podobnie jak w I tomie teksty rozdziałów dotyczących poszczególnych miast zostały napisane według planu obejmującego przedstawienie zagadnień hydrogeologicznych na tle ogólnych warunków środowiskowych związanych bezpośrednio bądź pośrednio z gospodarką wodną regionu.

Opracowanie jest adresowane głównie do administracji państwowej i samorządowej jako wsparcie przy realizacji zadań osłonowych Państwa w zakresie gospodarki wodnej jak również do hydrogeologów z ośrodków akademickich i wykonawczych oraz osób i instytucji zajmujących się gospodarką wodną i szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Opracowanie ze względu na swoją objętość zostało podzielone na części:

Słowo wstępne Nowy Sącz
Będzin Nysa
Bielsko Biała Przemyśl
Bytom Radom
Chorzów Ruda Śląska
Częstochowa Rybnik
Dębica Siemianowice Śląskie
Gliwice Sosnowiec
 Świętochłowice
Jastrzębie Zdrój Tomaszów Mazowiecki
Jelenia Góra Toruń
Krosno Tychy
Legnica Wodzisław Śląski
Mielec Zabrze
Mysłowice Żory

30.03.2009

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.