Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2008

Rocznik hydrogeologiczny państwowej służby hydrogeologicznej

Rocznik hydrogeologiczny (rok hydrologiczny 2008) został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej, określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11 października 2001, Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
Rocznik zawiera część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego w okresie roku hydrologicznego 2008 (1.XI. 2007 r. - 31.X. 2008 r.).
Standardowe procedury przetwarzania wyników oraz zakres opracowania Rocznika hydrogeologicznego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwowa służbę hydrogeologiczną (Dz.U. z dnia 22 grudnia 2008, Nr 225, poz.1501) w oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007, Nr 158, poz. 1114).
Z uwagi na proces opracowania Rocznika oraz termin wydania Rozporządzenia część danych została opracowana według projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardowych procedur zbierania przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną (wersja projektu z dnia 27 listopada 2006).
W obecnej formule Rocznik hydrogeologiczny ukazuje się od 2003 roku i jest  kontynuacją wydawanego w latach 1996-2000 przez Państwowy Instytut Geologiczny Rocznika hydrogeologicznego. Ukazały się wtedy tomy, zawierające informacje o obserwacjach wód podziemnych w latach hydrologicznych 1994 – 1999.

05.07.2009

Pliki :

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.