Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2009

Rocznik hydrogeologiczny państwowej służby hydrogeologicznej

Rocznik hydrogeologiczny (rok hydrologiczny 2009) został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej, określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11 października 2001, Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

05.07.2010

Pliki :

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.