Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Hydrogeologia a prawo i ekonomia w gospodarce narodowej

Nowe projekty Prawa wodnego oraz wzrastająca rola gospodarki rynkowej spowodują zapewne zainteresowania problemami ekonomicznymi i prawnymi w kręgu wielu hydrogeologów. Sprzyjać temu będzie ewentualne powołanie służby hydrogeologicznej i postulowanej w projektach Prawa wodnego, służby hydrologicznej. Prawdopodobnie wydawanie zezwoleń wodnoprawnych, prowadzenie katastru wodnego i bieżącej kontroli użytkowników zasobów wód podziemnych będzie angażować hydrogeologów - administratorów zasobów wodnych. Można prognozować w najbliższych dziesięcioleciach stały wzrost administracji i kontroli wykorzystania zasobów. Scenariusz ten wymagać będzie od hydrogeologów przyswojenia sobie wiedzy z zakresu gospodarki wodnej i hydrologii. Już obecnie szereg projektów wykonywanych dla regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wymagało współpracy specjalistów z wymienionych dziedzin lub poszerzenia umiejętności wielu hydrogeologów.

Nowe regulacje prawne w krajach rozwiniętych zawierają bardzo szczegółowe przepisy wykonawcze w zakresie projektowania obiektów inżynierskich lub prowadzenia standardowego rozpoznania. Ten kierunek rozwoju w naszym kraju będzie z jednej strony angażować najbardziej zaawansowane ośrodki naukowe i techniczne, a z drugiej wymusi stałe studiowanie przepisów prawnych przez hydrogeologów praktyków. Specjaliści od wód podziemnych będą w niedalekiej przyszłości uczestniczyć w arbitrażach dotyczących zanieczyszczenia zasobów wód lub ich zawłaszczenia przez podmioty gospodarcze a nawet prywatnych użytkowników. samorządy oraz organizacje samorządowe mogą występować w obronie małych społeczności korzystających z wód podziemnych lub prowadzić coroczne audyty w zakresie stanu zasobów wód w otoczeniu potencjalnych zakładów - ognisk zanieczyszczeń tych zasobów - w przypadku podejrzeń o ich degradację.

W hydrogeologii środowiskowej dla osiągnięcia wyników trzeba się trzymać zasady trzech E, lansowanej przez A.S. Kleczkowskiego, uwzględniając egzekucję prawa, ekonomię i edukację. Takie podejście i ta kolejność nawiązuje do staropolskiego powiedzenia z XVII wieku: W zepsowanym świecie najlepszy warunek rzeczy, kto za łeb albo za mieszek trzyma. Prośba, słowo, pismo, obietnica jest jako sieć z pajęczyny.

Wróć do spisu treści

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.