Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Hydrogeologia inżynierska

Od dłuższego czasu obserwuje się odchodzenie hydrogeologów od zagadnień inżynierskich, na przykład związanych z konstrukcją ujęć. Wprawdzie w nowym Prawie geologicznym i górniczym oraz w projektach Prawa wodnego znajduje się zapis o wyłączności hydrogeologów w rozpoznaniu i dokumentowaniu zasobów wód podziemnych, lecz budowa studzien i problemy sanitarne związane z ochroną zasobów eksploatacyjnych należą już do zadań inżynierii środowiskowej, dawniej nazywanej sanitarną. Jej odpowiednikiem lub pomostem do rozwiązywania problemów inżynierskich może być hydrogeologia inżynierska, lansowana w swoim czasie przez A. Wieczystego. Niestety kierunek ten nie został rozwinięty.

Wróć do spisu treści

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.