Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Hydrogeologia środowiskowa

Rozwój ekologii, inżynierii środowiska i jej działań zaliczanych do ochrony środowiska będzie wyznacznikiem orientacji dla wielu dyscyplin naukowych. Pojawiła się w naukach geologicznych geologia środowiskowa nie mająca jak dotychczas własnej metodologii. W ubiegłym roku opublikowano "Hydrogeologię środowiskową" (Environmetal hydrogeology) - podręcznik akademicki w Stanach Zjednoczonych opracowany przez zespół: M.M. Soliman, P.E. LaMoreaux i in., (1998). Analiza wielu problemów środowiskowych, zarówno przyrody ożywionej, jak i abiotycznej wymaga dobrej znajomości zagadnień wód podziemnych. Zgodnie z Agendą 21 wiąże się z tym zrównoważony rozwój kraju i społeczeństw (ekorozwój). Gospodarowanie wodą na obszarach zlewni lub dorzeczy wymaga łącznego potraktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem dostępu fauny i flory do zasobów czystych wód. Ekorozwój wymaga zatem aktywnego współdziałania z hydrogeologią. Jednakże od hydrogeologów będzie to wymagać znajomości szerokiego spektrum zagadnień środowiskowych, w stopniu umożliwiającym wykonywanie ocen stanu, analiz i prognoz zmian środowiska wynikających z różnych przyczyn, jak: zmiany klimatu, działalność antropogeniczna lub realizacja planów rozwoju miejscowego i regionalnego. Ochrona zasobów wód podziemnych wymagać będzie ich waloryzacji, natomiast obszary zdegradowane - zanieczyszczone lub skażone - są już obecnie poddawane remediacji. Z uwagi na wysoką cenę prac remediacyjnych będą one wymagały szczególnie dobrego rozpoznania i projektowania systemów oczyszczania wód i gruntów. Problemy hydrogeologii środowiskowej będą wymagać stosowania rozbudowanych technik informatycznych. Zastosowanie znajdą tworzone obecnie bazy danych i modele regionalne systemów krążenia wód podziemnych.

Wróć do spisu treści

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.