Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Infohydrogeologia

Własnym kierunkiem rozwoju hydrogeologii pozostanie kartografia, rozumiana jako budowa i eksploatacja interakcyjnych baz danych, wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na szybkie kompozycje graficzne według zamówień inwestorów i administracji. Bazy danych powinny być stale uzupełniane i aktualizowane, co zapewni pracę zespołom hydrogeologów. Te same bazy danych mogą być wykorzystywane do konstrukcji trójwymiarowych modeli lub graficznych prezentacji, na przykład przekrojów hydrogeologicznych, powierzchni granicznych, rozkładu przestrzennego wybranych cech ośrodka skalnego.

Ogólna dostępność mocnych komputerów klasy PC i sieci internetowe będą wymagały przyjęcia światowych standardów w metodach GIS stosowanych w hydrogeologii. Już obecnie takim standardem stosowanym od dwóch lat w polskiej hydrogeologii jest system Intergraph. Nie wyklucza to jednak korzystanie z innych systemów, np. Arc/Info, np. poprzez wykorzystanie "przeglądarek". Obecnie w dyspozycji jest pakiet "Geomedia", który zapewnia transmisję danych, dla przykładu ze Szczegółowej mapy geologicznej Polski do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000.

Dostęp do rożnych baz danych, reprezentujących również odległe obecnie dziedziny wiedzy, umożliwi bardzo wszechstronne analizy interdyscyplinarne, chociaż będzie wymagać dużej wiedzy od autorów tych analiz. Wizualizacja wyników badań i wyników analiz będzie prowadziła do szybkiego rozwoju grafiki komputerowej w hydrogeologii. Stawia to nowe wyzwanie odnośnie kształcenia hydrogeologów. Wykorzystując coraz powszechniej pośrednie metody prospekcyjne, np. geofizyczne oraz wyniki super dokładnych metod laboratoryjnych w chemii analitycznej hydrogeolog może spełniać funkcje odpowiadające nawigatorom statków. Już obecnie rysuje się problem sylwetki naukowej hydrogeologa i konieczność zmiany jego kształcenia. Programy nauczania hydrogeologii powinny zostać zmodyfikowane w kierunku umiejętności wykorzystania nowych technik i technologii z zakresu informatyki i grafiki komputerowej, rozwijając jednocześnie zakres przedmiotów podstawowych; fizyki i chemii.

Rozwój sieci światłowodowych pozwoli na zmianę pracy zespołów hydrogeologów nad konkretnym projektem. W miejsce skoncentrowanych stanowisk pracy - laboratoria, zwarte pomieszczenia zakładów, będzie możliwa współpraca osób znajdujących się w miastach oddalonych o setki kilometrów. Przewiduje się zatem zmniejszenie liczebności zakładów - zespołów pracujących w jednej firmie i zajmujących duże pomieszczenia.

Wykorzystanie nowej generacji sprzętu komputerowego o bardzo dużej pamięci operacyjnej pozwoli na budowę modeli regionalnych do oceny zasobów wód podziemnych, wyznaczania systemów krążenia wód, prognozy pracy ujęć i do wyznaczania zasięgów stref ochronnych. Rozrastające się miasta - aglomeracje spowodują wzrost wykorzystania zasobów wód podziemnych i związanych z tym problemem stref ochronnych. Modele do opracowania prognoz zmian ilości i jakości wód podziemnych na dużych obszarach będą zatem niezbędne. Modele transportu masy, modele bazujące na równaniach termodynamiki chemicznej będą coraz powszechniej stosowane. Pojawi się zatem problem stałych konstytutywnych w równaniach opisujących migrację substancji chemicznych. Wymusi to podjęcie badań laboratoryjnych i terenowych w celu oceny wielkości takich stałych, jak: współczynniki dyspersji, stałe wymiany jonowej, sorpcji - desorpcji, stałych rozkładu, itp. Ocena wielkości tych parametrów w laboratorium na niewielkich próbkach, lub miejscowych w terenie, będzie wymagać rozwiązania problemu skali w hydrogeologii o czym pisze w swoim referacie profesor M. Nawalany.

Wróć do spisu treści

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.