Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Potrzeba prognozy i jej podstawy

Trudno byłoby na zakończenie przedstawionych rozważań nie podjąć próby spojrzenia w przyszłość polskiej hydrogeologii. Trzeba jednak uwzględnić napomnienia Arystotelesa: "Sądy o przyszłości nie mogą być prawdziwe, ani fałszywe, a tylko prawdopodobne, ponieważ przyszłość ta jeszcze nie zaistniała".

Podstawą prognoz rozwoju dyscypliny naukowej, zwłaszcza stosowanej, jest zakładany rozwój cywilizacyjny społeczności międzynarodowej. Jeszcze dwadzieścia lat temu można było postulować rozwoju rożnych społeczeństw. Dzisiaj odnosi się wrażenie o powstawaniu, jakiejś światowej monokultury techniczno-socjalnej w ślad za postępującym współzawodnictwem na światowym rynku.

Koniec XX wieku odcisnął się w trzech dziedzinach wyznaczających postęp: 

  • bardzo zaawansowanym rozwojem technologii w zakresie informatyki,
  • dbałością o środowisko naturalne i
  • prawami człowieka oraz upodmiotowieniem społeczności.

Na tej podstawie można założyć kierunki rozwoju hydrogeologii, jako nauki stosowanej na pograniczu nauk przyrodniczych i technicznych. W trzech wymienionych dziedzinach będą zapewne istnieć środki stanowiące podstawę do finansowania badań, projektów, dokumentacji, analiz i ocen w zakresie wód podziemnych.

Wróć do spisu treści

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.