Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Wprowadzenie

Nakreślenie syntezy hydrogeologii polskiej XX wieku, a więc stu lat jej istnienia, jest zadaniem niezwykle trudnym. Na koniec wieku można dać tylko szkic zagadnień z konieczności subiektywny, syntetyczny a nie analityczny. Szkic będący bardziej esejem kreślącym program szerszego ujęcia, niż w pełni udokumentowanym opracowaniem.

W przypadku Polski złożone jest już samo ustalenie tematu: czy należy uwzględnić jako kryterium terytorium tak zmienne w burzliwej historii ostatniego wieku, czy tylko twórczość Polaków. Trzeba jednak patrzeć na problem terytorialnie, biorąc pod uwagę także obce badania w Polsce rozerwanej zaborami do 1918 r., jak też wcześniejszą niemiecką hydrogeologię ziem, które przypadły nam po 1945 r.

Na początku nowego tysiąclecia, a więc np. w 2001 r. powinno dojść do napisania monografii: "Sto lat polskiej hydrogeologii", opracowanej międzyośrodkowo, zespołowo. Umiemy tak działać w hydrogeologii, czego dowodem mogą być wspólne trudy wokół Mapy Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce (1986-1990), Słownika Hydrogeologicznego (1997), czy też realizowanej obecnie Mapy hydrogeologicznej Polski, 1:50 000.

Przedstawiona poniżej charakterystyka hydrogeologii polskiej obejmuje .przede wszystkim hydrogeologię badawczą, służącą też praktycznym celom. Oparto ją na publikowanych materiałach. W małym stopniu uwzględniono źródła archiwalne i działalność ściślej praktyczną, uprawianą głównie w przedsiębiorstwach, czy też administracyjną. W omówieniu prapoczątków i początków często dokładniej wskazywano na źródła.

Niektóre obszary zainteresowań ostatniego półwiecza hydrogeologii polskiej będą szerzej naświetlone w szczegółowych referatach zamawianych.

Wróć do spisu treści

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.