Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Współczesne ludzkie środowisko hydrogeologiczne i główne ośrodki

Ludzie hydrogeologii to zarówno pracownicy uczelni i instytutów jak też osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach, w urzędach czy też ostatnio działające w małych firmach i na własną rękę. Trudno dokładnie podać ile osób pracuje obecnie (1998-1999) w hydrogeologii, liczbę tę szacuje się na 1000-1500.

            W 1978 r. profesor Z. Pazdro oceniał, że w hydrogeologii działało ok. 500 osób z wykształceniem wyższym (z tego ok. 25 % z inżynierskim, nie z magisterskim), ok. 1350 ubiegało się o uprawnienia zawodowe. Samodzielnych pracowników było wówczas 6. Około 20 osób posiadało doktorat.

Głównymi ośrodkami hydrogeologicznymi, w których rozwija się hydrogeologia oraz hydrologia i hydrografia wód podziemnych na uczelniach (nauczanie, badania), w instytutach, w tym P.I.G. i P.A.N. (badania), w przedsiębiorstwach hydrogeologicznych (głównie geologia praktyczna) są: Kraków, Warszawa, Wrocław, Zagłębie - Górny Śląsk (Sosnowiec, Katowice, Gliwice, Zabrze), Gdańsk - Gdynia; Poznań, a także będące w rozwoju: Toruń, Kielce i Lublin.

Wszystkie te ośrodki zajmują się różnymi działami hydrogeologii. Wyróżnikiem zainteresowań może być np. hydrogeologia kopalniana uprawiana w 3 ośrodkach: Kraków, Zagłębie - Górny Śląsk i Wrocław; wodami mineralnymi i termalnymi zajmuje się ośrodek w Warszawie, a także wyżej wymienione. Ośrodek Gdańsk specjalizuje się w hydrogeologii kontaktów z wodami morskimi. Ośrodek Poznań w hydrogeologii infiltracji brzegowej, kartografia hydrogeologiczna rozwija się głównie w ośrodku warszawskim w PIG.

            Na progu XXI wieku istnieje w Polsce siedem głównych ośrodków hydrogeologicznych (za takie uznaje się posiadające zespoły pracujące dydaktycznie i badawczo na uczelniach i w instytutach, zarówno w hydrogeologii, hydrologii, jak i hydrografii podziemnej oraz będące siedzibami przedsiębiorstw, a także posiadające regionalne służby geologiczne.

            W sumie pracuje w hydrogeologii 34 samodzielnych pracowników-hydrogeologów i 15 hydrologów-hydrografów zainteresowanych wodami podziemnymi, ponadto ok. 80 doktorów i ponad 700 pracowników z wyższym wykształceniem.

            Struktura środowiska hydrogeologicznego ulegała w ciągu ostatniego półwiecza zmianom. Najwcześniej zaczęły działać jako ośrodki badań i szkolenia: Kraków, Warszawa i Gdańsk, co było związane z osobami R. Rosłońskiego i R. Krajewskiego oraz J. Gołąba i Z. Pazdro.

            Już w roku akademickim 1945/1946 na drugim semestrze lI roku studiów (wiosna 1946 r.) Roman Krajewski prowadził wykłady z hydrogeologii na ówczesnym Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczej w Krakowie w wymiarze 2 godziny wykładów, 1 godz. ćwiczeń (wg indeksu A.S. Kleczkowskiego). Później te wykłady były kontynuowane w ramach Katedry Geologii Kopalnianej, aż do utworzenia Katedry Hydrogeologii w 1966 r. R. Rosłoński wykładał hydrogeologię w roku akademickim 1947/1948 (Skrypt: Kurs Hydrogeologii 1948). W obu przypadkach chodziło o tę samą uczelnię. Wydziały Politechniczne były wówczas częścią Akademii Górniczej.

Kolejne strony:

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.