Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Aparatura

Zasada działania laserowej spektroskopii absorpcyjnej LAS

  • Laser diodowy emitujący w zakresie średniej podczerwieni, o modulowanej długości fali, dostosowanej do częstotliwości drgań analizowanego medium
  • „Single pass”

spektroskopia absorpcyjna LASRyc. 1. Zasada działania laserowej spektroskopii absorpcyjnej LAS
źródło: LosGatos.Research

  • Osłabienie natężenia promieniowania po przejściu przez mierzone medium rośnie wraz z przebytą drogą wg prawa Lamberta-Beera:

I/I0 = e-αL , gdzie α – współczynnik absorpcji, stąd: ΔI/I0 = 1 - e-αL

 

Zasada działania OA-ICOS

  • Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy (OA-ICOS)
  •  ↔ > 10000 razy (multipass)

AO_ICOSRyc. 2. Zasada działania OA-ICOS źródło: LosGatos.Research

Leff=L/(1-R), gdzie  Leff ~ 5-10 km w stosunku do LAS, wzrost czułości od 1000 do 10000 razy

 

<<

18.06.2013

A. Wilamowski, P. Leśniak

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.