Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Frakcjonowanie izotopowe

Frakcjonowanie izotopowe jest procesem naturalnym, w trakcie którego atomy lżejsze jako bardziej mobilne, o słabszych wiązaniach,  są preferencyjnie usuwane względem izotopów  cięższych. W przypadku  parowania wody prowadzi to do zróżnicowania składu izotopowego pozostającego kondensatu i zmiennego w czasie składu  izotopowego parującego zbiornika. Podobnie w procesie kondensacji, opady atmosferyczne wzbogacone są w  cięższe izotopy, a skład izotopowy podczas opadu doświadcza  zmienności w czasie (Ryc. 1).

Schemat rozdziału izotopów tlenu i wodoru w zależności od odległości od oceanu i wysokości nad poziom morza. Źródło: www.waterisotopes.org
Ryc. 1. Schemat rozdziału izotopów tlenu i wodoru w zależności od odległości od oceanu i wysokości nad poziom morza. Źródło: www.waterisotopes.org

W procesie redukcji siarki siarczanowej do siarczków, skład izotopowy siarki siarczanowej staje się coraz bardziej dodatni, bowiem bakterie w procesie redukcji siarczanów preferują lekki izotop siarki, ze względu na jego słabsze wiązania, a więc mniejszy wydatek energetyczny. Podobnie w procesie denitryfikacji (redukcji) skład izotopowy azotu pozostającego w jonie NO3- staje się coraz bardziej dodatni, a powstającego N2 coraz bardziej ujemny.

Współczynnik frakcjonowania izotopowego zdefiniowany jest jako:

 α = Ra/Rb

 gdzie Ra i Rb są ilorazami zasobności  cięższego izotopu do lżejszego np. 13C/12C w substancji a i b, pomiędzy którymi mierzone jest frakcjonowanie. Współczynnik frakcjonowania izotopowego jest bezwymiarowy i przyjmuje wartości zbliżone do 1.

<< Wstecz

2012-01-24 04:34:37

P. Leśniak

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.