Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Laboratrium Hydrogeochemiczne PIG-PIB

Zakres działania Laboratorium Hydrogeochemicznego:

Badanie izotopowe wód i gazów, w szczególności zaś:

 1. wykonywanie analiz izotopowych tlenu, wodoru i innych pierwiastków na potrzeby zadań psh i psg;
 2. prowadzenie prac metodycznych w celu doskonalenia oraz poszerzania możliwości analitycznych Laboratorium;
 3. publikowanie wyników badań izotopowych;
 4. prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej.

Aparatura

Aparatura pomiarowaApartura
Fot. A.Wilamowski

Procedura pomiarowa

 • Około 1 mikrolitr wody jest wstrzykiwany przez septum do bloku grzejnego, połączonego z wnęką pomiarową (cavity) analizatora
 • W układzie jest utrzymywana próżnia
 • Próbka jest niezwłocznie odparowywana i para wodna jest zasysana do wnęki pomiarowej
 • Następuje pomiar udziałów trzech izotopologów wody: H216O, HD16O, H218O
 • Pomierzone wartości są przeliczane na stosunki atomowe 18O/16O i D/H

 Jakich  wód nie badamy?

 • Wód o podwyższonej mineralizacji (niekorzystnie działają na aparaturę)
 • Wód zanieczyszczonych substancjami organicznymi (pasma absorpcji mogą koincydować z pasmami absorpcji wody)

Obróbka wyników

Spectral Contamination Identifier

Identyfikacja kontaminacji związkami organicznymi

 
źródło: materiały Los.Gatos.Research

LIMS for Stable Isotopes

 • Tworzenie listy próbek do analizy;
 • Wczytywanie tej listy do analizatora;
 • Import danych pomiarowych z analizatora;
 • Obróbka i normalizacja danych;
 • Tworzenie bazy wyników, generacja raportów itp.;


źródło: materiały Los.Gatos.Research

<<

18.06.2013

A. Wilamowski, P. Leśniak

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.