Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Wstęp

Co to są izotopy?

Izotopy są  atomami tego samego pierwiastka, mającymi różną ilość neutronów przy równej liczbie protonów i elektronów. Protony mają ładunek dodatni, a elektrony ujemny. Paradoksalnie, ale w życiu codziennym lepiej znane są izotopy radioaktywne,  podlegające procesom rozpadu, mniej natomiast izotopy trwałe. Te ostatnie mogą być produktami rozpadu promieniotwórczego, ale nie koniecznie. Obok izotopów trwałych o największej zasobności na Ziemi jak 1H, 12C, 14N, 16O, 32S,  powszechnie występującymi, lecz rzadkimi  izotopami trwałymi, są :  2H, 13C, 15N, 18O, 34S. Ponieważ pomiary  bezwzględnej zawartości tych ostatnich są mało dokładne, ich zasobność wyrażana jest  jako stosunek 18O/16O, 13C/12C etc.,  i zmienia się w zależności od środowiska, czy pochodzenia i/lub w trakcie procesów fizycznych, chemicznych, biologicznych i geologicznych (ryc.1). Na przykład podczas parowania lub kondensacji następują zmiany stosunku 18O/16O w wodzie, proces określany jako frakcjonowanie.

Oczywiście izotopy pierwiastków nie występują jako odrębne indywidua, lecz jako podstawione izotopowo cząsteczki. Podstawione izotopowo cząsteczki (izotopocule) mogą być izotopowymi analogami (izotopologi) i izotopowymi izomerami (izotopomery), np., wśród podstawionych izotopowo cząsteczek, izotopoculi 14N14N16O, 14N15N16O i 15N14N16O,  gdzie pierwsza jest  izotopologiem,  trzecia jest  izotopomerem, a druga jednocześnie izotopologiem i izotopomerem.

<< Wstecz

2012-01-24 04:35:29

P. Leśniak

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.