Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Zastosowania izotopów trwałych w hydrologii i hydrogeologii

Izotopy trwałe  są wygodnym narzędziem dla charakteryzowania dynamiki wód podziemnych i powierzchniowych w zlewniach, np:

  • kwantyfikacji procesów mieszania i szacowania drogi przepływu;
  • określenia czasu pobytu cząstek wody w warstwach wodonośnych;
  • charakteryzowania ruchu wód w zlewni, wzajemnych relacji wód opadowych, podziemnych i powierzchniowych.

Praktyczna użyteczność izotopów trwałych wymienionych pierwiastków lekkich wynika z ich wszechobecności,  2H i 18O są składowymi cząsteczki wody w swej głównej masie wyrażanej jako (1H216O).

 

<< Wstecz

2013-06-24 07:43:19

P. Leśniak

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.