Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Geoportale

Centralna Baza Danych Geologicznych
http://baza.pgi.gov.pl

Geolog - przeglądarka mobilna
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main

Geoportal KZGW 
http://geoportal.kzgw.gov.pl/

Geoportal GIOŚ INSPIRE
http://inspire.gios.gov.pl/portal/

INFOGEOSKARB –  informacja  geologiczna złóż kopalin
http://baza.pgi.gov.pl/igs/

MIDAS – informacje o surowcach mineralnych
http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=1

GeoPortal IKAR
http://metadane.pgi.gov.pl/

Geoserwis GDOŚ
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Ekomapa
http://mapa.ekoportal.pl/

OneGeology-Europe
http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp

Ihme 1500 - International Hydrogeological Map of Europe at scale 1:1 500 000 Web Map Application
http://www.bgr.bund.de/

 

2016-02-15 10:58:35

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.