Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Inne

WISE - Water Information System for Europe
http://water.europa.eu/

IGRAC - International Groundwater Resources Assessment Centre
http://www.un-igrac.org/

ISARM - Internationally Shared Aquifer Resources Management
http://www.isarm.org/

Euro-Mediterranean Information System on know-how in the Water sector
http://www.emwis.net/

 CIRCE Integrated Project - Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment
https://www.weadapt.org/knowledge-base/vulnerability/circe

WEAP-Water Evaluation And Planning system
http://www.weap21.org/

TWAP-Transboundary Waters Assessment Programme
http://www.siwi.org/project/twap/

 European Commission - Environment - Water
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

 Transboundary Groundwater Management
http://www.psh.gov.pl/monitoringi_graniczne/projekty_miedzynarodowe/

 Mapa hydrogeologiczna Europy w skali 1: 5 000 000
http://www.bgr.de/app/fishy/ihme1500/

 Portal o aktach prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
 

 Prawo wodne
http://www.prawowodne.pl/

 Ramowa Dyrektywa Wodna
http://www.rdw.org.pl

INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

EKOPORTAL - informacje na temat środowiska i jego ochronie
www.ekoportal.gov.pl

Wody mineralne
www.mineralne.pgi.gov.pl/
 

Centralna Baza Danych Geologicznych
http://baza.pgi.gov.pl/


Kolejne strony:

2016-02-15 11:01:20

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.