Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Instytucje

w porządku alfabetycznym

Agencja Modernizacji i Restruktyzacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

Europejska Agencja Środowiska-EEA
http://www.eea.europa.eu/pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
http://www.gios.gov.pl/

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
http://www.imuz.edu.pl/

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
http://www.imgw.pl/index.php

Instytut Ochrony Środowiska
http://www.ios.edu.pl/

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG)
http://www.iung.pulawy.pl/

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
http://www.kzgw.gov.pl/ 

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
http://www.pgi.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl

Polska Akademia Nauk
http://www.pan.pl/

05.07.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.