Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Uczelnie

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
http://www.agh.edu.pl

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski
http://www.ing.uni.wroc.pl/

Wydzial Geologii - Uniwersytet Warszawski
http://www.geo.uw.edu.pl/ 

Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Śląski
http://www.wnoz.us.edu.pl/

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
http://geoinfo.amu.edu.pl/wngig/

Wydział Oceanografii i Geografii - Uniwersytet Gdański
http://www.oig.ug.edu.pl/

2016-01-19 13:06:39

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.