Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Ostrzeżenia

ostrzezenia PSH

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 2/2015.

Pobierz Ostrzeżenie Ostrzeżenie

Komunikaty

Komunikaty

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.03.2016 - 31.03.2016.

Pobierz Komunikat Komunikat

Prognozy

Prognozy

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.05.2016-31.05.2016.

Pobierz Prognozę Prognozę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

Jesteś tutaj :

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.05.2016 - 31.05.2016

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach

W okresie od 1 do 31 maja 2016 roku niskie położenie zwierciadła wód pierwszego, swobodnego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się na obszarach usytuowanych w granicach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego warmińskomazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego i podkarpackiego. Efektem tego mogą być lokalne utrudnienia w eksploatacji wód podziemnych z płytkich poziomów wodonośnych ujmowanych przede wszystkim studniami kopanymi. 

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej dla wód podziemnych – maj 2016 rok
Ryc. 1. Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej dla wód podziemnych – maj 2016 rok

Czytaj całość -  Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania
 i poboru wód podziemnych 01.05.2016 - 31.05.2016

2016-04-01 00:04:28

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: środa, 18 maj 2016

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.