Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Programy i projekty

Telefon
Ryszard Bednarczyk (+48) 41 361 25 37 w. 246
mgr Romuald Bieleń (+48) 22 459 23 72
mgr Adam Brodecki 22 459 23 93
mgr Agnieszka Brzezińska (+48) 22 459 21 60
mgr Jolanta Cabalska (+48) 22 459 25 65
Artur Dudek 022 459 20 00
mgr Agnieszka Felter (+48) 22 459 22 80
mgr Piotr Fuszara (+48) 91 43 23 442
mgr Michał Galczak (+48) 22 459 22 16
mgr Tomasz Gidziński (+48) 22 459 23 01
dr inż. Martyna Guzik (+48) 32 266 20 36 wew. 128
Genowefa Hudaniec
Robert Jaworski (+48) 41 361 25 37 wew. 232
Bolesław Judek 22 459 20 00
mgr Konrad Kamiński 22 459 21 78
mgr Alicja Kawęcka 22 459 23 72
tech. Anna Kącka (+48) 41 361 25 37 wew. 264
mgr Janusz Kiełczawa (+48) 71 337 20 91 wew. 127
mgr Jacek Kochanowski (+48) 22 459 23 72
Stanisław Kogut 22 459 20 00
mgr Wojciech Komorowski (+48) 22 459 23 49
Kazimiera Kończyk
mgr inż. Zbigniew Kordalski (+48) 58 554 29 09 wew. 220
dr Marcin Kos (+48) 41 361 25 37 wew. 232
mgr Tomasz Kowalewski (+48) 58 554 29 09 w. 206
mgr Karolina Kucharczyk (+48) 22 459 21 51
mgr Piotr Liszka (+48) 32 266 20 36 wew. 122
mgr Sylwia Maciąg (+48) 22 459 25 30
mgr Anna Mikołajczyk (+48) 22 459 25 65
dr Józef Mikołajków (+48) 22 459 24 60
mgr inż. Tomasz Młyńczak (+48) 41 361 25 37 wew. 236
mgr Wiesława Murawska (+48) 91 43 23 442
mgr inż. Robert Patorski (+48) 12 290 13 56
tech. Janusz Przybysławski (+48) 71 337 20 91 wew. 142
dr Mariola Ptaszkiewicz +48 22 459 21 62
inż. Ireneusz Rębelski (+48) 22 459 21 80
Marzena Różańska
Grażyna Rutkowska
mgr Artur Rysak (+48) 81 749 12 50 ; 22 45 92 801
Marian Skóra
dr Lesław Skrzypczyk (+48) 22 459 23 84
mgr Krzysztof Sokołowski (+48) 58 554 29 09 wew. 220
mgr Ewelina Stańczak (+48) 22 459 21 51
Wioletta Stefańska
Małgorzata Szeremeta
Anna Szklanna
Jarosław Szulik (+48) 32 266 20 36 w. 115
tech. Włodzimierz Świeszczakowski (+48) 22 459 23 72
Zenon Tymcio
mgr Marcin Walczak (+48) 58 554 29 09 wew. 220
mgr inż. Krzysztof Witek (+48) 12 290 13 55
Marek Woźniak 506 027 855
dr Małgorzata Woźnicka (+48) 22 459 23 57
mgr Michał Wyszomierski (+48) 22 459 21 51
mgr Marcin Zembal (+48) 32 266 20 36 wew. 156
mgr Aneta Bącik (+48) 91 43 23 441
mgr Małgorzata Bejger 22 459 25 89
mgr inż. Katarzyna Białecka (+48) 41 361 25 37 wew. 234
tech. Andrzej Biel (+48) 71 337 20 91 wew. 121
tech. Maria Borowicz (+48) 58 554 29 09 w. 211
mgr inż. Maciej Borowiec (+48) 12 290 13 52
Jadwiga Chaber (+48) 22 459 24 60
mgr Anna Chmura (+48) 32 266 20 36 w. 103
dr hab.inż. Józef Chowaniec (+48) 12 290 13 50
mgr Linda Chudzik (+48) 71 337 20 91 wew. 131
mgr Piotr Ciepliński (+48) 81 477 50 89; (+48) 22 45 92 800
mgr Joanna Cudak (+48) 32 266 20 36-37 wew. 126
mgr Urszula Czarniecka-Januszczyk (+48) 22 459 22 07
mgr inż. Joanna Czebreszuk (+48) 22 459 23 46
mgr Jolanta Czerwińska-Tomczyk (+48) 81 532 82 48; 22 45 92 800
dr inż. Bartosz Czyżkowski 22 459 24 60
mgr Magdalena Dobies (+48) 91 43 23 441
dr Katarzyna Dybkowska 22 45 92 801
mgr inż. Sławomir Filar (+48) 22 459 21 29
mgr Szymon Forst (+48)22 459 23 47
mgr inż. Piotr Freiwald (+48) 12 290 13 53
mgr inż. Iwona Gała (+48) 41 361 25 37 w. 229
mgr Piotr Gałkowski (+48) 22 459 23 51
mgr inż. Tomasz Gągulski (+48) 12 290 1356
tech. Katarzyna Gej (+48) 22 459 24 89
mgr inż. Dorota Giełżecka-Mądry 41 361 25 37 w. 208
Grażyna Gorczyca 22 459 23 98
dr Anna Gryczko-Gostyńska (+48) 22 459 22 78
dr Piotr Herbich (+48) 22 459 23 96
mgr inż. Ryszard Hoc (+48) 91 43 23 444
mgr Marcin Honczaruk (+48) 22 459 24 57
mgr Krzysztof Horbowy (+48) 71 337 20 91 wew. 149
dr Katarzyna Janecka-Styrcz (+48) 41 361 25 37 wew. 231
mgr Rafał Janica (+48) 459 21 48
mgr Marzena Jarmułowicz-Siekiera (+48) 22 459 22 78
dr Piotr Jezierski (+48) 91 43 23 444
dr Krzysztof Jóźwiak 22 459 23 45
dr inż. Dorota Kaczor-Kurzawa (+48) 41 361 25 37 w. 222
mgr inż. Zbigniew Kaczorowski (+48) 32 266 20 36-37 wew. 139
mgr Agnieszka Karwik (+48) 58 554 29 09 wew. 206
mgr Agata Korwin-Piotrowska (+48) 71 337 20 91 w. 138
mgr Anna Kostka 22 459 21 68
mgr Agnieszka Kowalczyk (+48) 22 459 22 78
mgr inż. Tomasz Koziara (+48) 12 290 13 51
mgr Janusz Krawczyk (+48) 71 337 20 91 wew. 138
mgr inż. Anna Krysa (+48) 81 532 82 48
tech. Jolanta Kublik (+48) 22 459 25 07
dr inż. Anna Kuczyńska (+48) 22 459 21 06
prof. dr hab. Paweł M. Leśniak (+48) 22 459 25 51
dr Mirosław Lidzbarski (+48) 58 554 29 09 w. 207
mgr Rafał Łusiak (+48) 81 749 12 50; 22 45 92 801
mgr Krzysztof Majer (+48) 22 450 36 14
mgr Rafał Majewski (+48) 81 477 50 89; (+48) 22 45 92 801
tech. Monika Mazur (+48) 22 459 23 98
Urszula Mazurek (+48) 32 266 20 36 w. 154
mgr Dorota Mądrala (+48) 71 337 20 91 wew. 130
mgr Piotr Modliński (+48) 22 459 23 47
mgr Grzegorz Mordzonek (+48) 22 459 23 91
mgr Magdalena Nidental (+48) 22 459 23 46
mgr Marzena Nowakowska 91 43 23 439
dr Zbigniew Nowicki (+48) 22 459 23 98
mgr Grzegorz Olesiuk (+48) 22 459 21 29
mgr Dorota Olędzka (+48) 22 459 25 09
mgr inż. Tomasz Operacz (+48) 12 290 13 54
mgr Jacek Otwinowski (+48) 22 459 21 48
mgr Dorota Palak-Mazur (+48) 22 459 22 34
mgr Beata Pasierowska (+48) 58 554 29 09 wew. 205
mgr Marcin Pasternak 32 266 20 36 w. 153
mgr Sylwiusz Pergół (+48) 22 459 23 10
mgr Agnieszka Piasecka (+48) 22 459 24 94
mgr inż. Bogumiła Pisaniec (+48) 22 459 23 84
dr Jan Prażak (+48) 41 361 25 37 w. 230
mgr Elżbieta Przytuła (+48) 22 459 23 63
dr Lidia Razowska-Jaworek (+48) 32 266 20 36 w. 140
mgr Anna Rojek (+48) 22 459 21 68
Dorota Russ (+48) 71 337 20 91 wew. 115
prof. dr hab. Andrzej Sadurski (+48) 22 459 25 52
mgr Rafał Serafin (+48) 71 337 20 91 wew. 144
mgr Alina Sobielga (+48) 22 459 24 41
dr Mariusz Socha (+48) 22 459 21 44
mgr Jakub Sokołowski (+48) 22 459 25 58
dr Tetyana Solovey (+48) 22 459 21 62
mgr inż. Anna Stachura (+48) 32 266 20 36 w. 124
mgr Aneta Starościak 22 459 21 29
mgr Izabela Stępińska-Drygała (+48) 22 459 25 09
mgr Małgorzata Stojek (+48) 22 459 25 30
mgr Jadwiga Stożek 22 45 92 507
mgr Anna Szelewicka (+48) 58 554 29 09 w. 220
mgr Magdalena Szydło (+48) 22 45 92 147
mgr Karolina Ścibior (+48) 22 459 23 59
mgr Łukasz Śliwiński (+48) 22 459 25 76
dr Lech Śmietański (+48) 22 459 25 58
mgr Ewa Tarnawska (+48) 58 554 28 09 w. 205
dr inż. Jadwiga Wagner (+48) 32 266 20 36 w. 123
mgr Piotr Wesołowski (+48) 22 459 25 19
mgr inż. Dorota Węglarz (+48) 22 459 25 31
mgr Katarzyna Wierzbicka 22 459 26 78
mgr Andrzej Wijura 609 265 696
dr Beata Wiktorowicz (+48) 41 361 25 37 wew. 233
dr Andrzej Wilamowski (+48) 22 45 92 385
mgr inż. Zenon Wiśniowski (+48) 91 43 23 440
dr Andrzej Wojtkowiak (+48) 71 337 20 91 wew. 144
mgr Karol Zawistowski (+48) 71 337 20 91 wew. 144

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.