Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Programy i projekty

Stanowisko Telefon
dr Katarzyna Dybkowska 22 45 92 801
Kazimiera Kończyk
dr Lesław Skrzypczyk (+48) 22 459 23 84
Stanisław Kogut 22 459 20 00
Marian Skóra
Marek Woźniak 506 027 855
Marzena Różańska
Anna Szklanna
mgr Małgorzata Bejger 22 459 25 89
Genowefa Hudaniec
Bolesław Judek 22 459 20 00
Wioletta Stefańska
Ryszard Bednarczyk (+48) 41 361 25 37 w. 246
Artur Dudek 022 459 20 00
Grażyna Rutkowska
dr Anna Gryczko-Gostyńska Adiunkt (+48) 22 459 22 78
dr Piotr Jezierski Adiunkt (+48) 91 43 23 444
dr Beata Wiktorowicz Adiunkt (+48) 41 361 25 37 wew. 233
dr Tetyana Solovey Adiunkt (+48) 22 459 21 62
dr Lidia Razowska-Jaworek Główny specjalista BT (+48) 32 266 20 36 w. 140
dr Piotr Herbich Główny specjalista BT (+48) 22 459 23 96
dr Andrzej Wojtkowiak Główny specjalista BT (+48) 71 337 20 91 wew. 144
dr Józef Mikołajków Główny specjalista BT (+48) 22 459 24 60
mgr inż. Dorota Węglarz Główny specjalista BT (+48) 22 459 25 31
dr Zbigniew Nowicki Główny specjalista BT (+48) 22 459 23 98
dr Marcin Kos Główny specjalista BT (+48) 41 361 25 37 wew. 232
dr Lech Śmietański Główny specjalista BT (+48) 22 459 25 58
dr inż. Martyna Guzik Główny specjalista BT (+48) 32 266 20 36 wew. 128
mgr inż. Krzysztof Witek Główny specjalista I (+48) 12 290 13 55
dr Mirosław Lidzbarski Główny specjalista I (+48) 58 554 29 09 w. 207
dr Jan Prażak Główny specjalista I (+48) 41 361 25 37 w. 230
dr Małgorzata Woźnicka Główny specjalista I (+48) 22 459 23 57
mgr Jolanta Czerwińska-Tomczyk Główny specjalista I (+48) 81 532 82 48; 22 45 92 800
mgr Janusz Kiełczawa Główny specjalista II (+48) 71 337 20 91 wew. 127
mgr Marcin Honczaruk Główny specjalista II (+48) 22 459 24 57
mgr Tomasz Gidziński Główny specjalista II (+48) 22 459 23 01
mgr Jacek Otwinowski Główny specjalista II (+48) 22 459 21 48
mgr Krzysztof Horbowy Główny specjalista II (+48) 71 337 20 91 wew. 149
mgr Michał Galczak Główny specjalista II (+48) 22 459 22 16
dr Mariola Ptaszkiewicz Główny specjalista II +48 22 459 21 62
mgr Rafał Janica Główny specjalista II (+48) 459 21 48
dr Andrzej Wilamowski Główny specjalista II (+48) 22 45 92 385
mgr Krzysztof Majer Główny specjalista II (+48) 22 450 36 14
dr inż. Anna Kuczyńska Główny specjalista II (+48) 22 459 21 06
mgr Grzegorz Mordzonek Główny specjalista II (+48) 22 459 23 91
mgr Jolanta Cabalska Główny specjalista II (+48) 22 459 25 65
mgr Romuald Bieleń Główny specjalista II (+48) 22 459 23 72
mgr Andrzej Wijura Główny specjalista II 609 265 696
mgr inż. Zbigniew Kaczorowski Główny specjalista II (+48) 32 266 20 36-37 wew. 139
mgr Elżbieta Przytuła Główny specjalista II (+48) 22 459 23 63
mgr Adam Brodecki Główny specjalista II 22 459 23 93
mgr Janusz Krawczyk Główny specjalista II (+48) 71 337 20 91 wew. 138
mgr Piotr Ciepliński Główny specjalista II (+48) 81 477 50 89; (+48) 22 45 92 800
mgr Anna Chmura Główny specjalista II (+48) 32 266 20 36 w. 103
mgr Dorota Mądrala Główny specjalista II (+48) 71 337 20 91 wew. 130
mgr Jacek Kochanowski Główny specjalista II (+48) 22 459 23 72
mgr inż. Dorota Giełżecka-Mądry Główny specjalista II 41 361 25 37 w. 208
mgr Marcin Zembal Główny specjalista II (+48) 32 266 20 36 wew. 156
mgr Agnieszka Felter Główny specjalista II (+48) 22 459 22 80
dr Krzysztof Jóźwiak Główny specjalista II 22 459 23 45
mgr Agnieszka Brzezińska Główny specjalista II (+48) 22 459 21 60
mgr Piotr Gałkowski Główny specjalista II (+48) 22 459 23 51
mgr Wojciech Komorowski Główny specjalista II (+48) 22 459 23 49
dr inż. Bartosz Czyżkowski Główny specjalista II 22 459 24 60
mgr Anna Mikołajczyk Główny specjalista II (+48) 22 459 25 65
mgr Jadwiga Stożek Młodszy specjalista 22 45 92 507
dr hab.inż. Józef Chowaniec Profesor nadzwyczajny (+48) 12 290 13 50
prof. dr hab. Andrzej Sadurski Profesor zwyczajny (+48) 22 459 25 52
prof. dr hab. Paweł M. Leśniak Profesor zwyczajny (+48) 22 459 25 51
Jadwiga Chaber Sekretariat (+48) 22 459 24 60
mgr inż. Bogumiła Pisaniec Sekretariat (+48) 22 459 23 84
tech. Monika Mazur Sekretariat (+48) 22 459 23 98
mgr inż. Tomasz Gągulski Sekretariat Starszy specjalista (+48) 12 290 1356
mgr Marcin Pasternak Specjalista 32 266 20 36 w. 153
mgr inż. Anna Krysa Specjalista (+48) 81 532 82 48
Grażyna Gorczyca Specjalista 22 459 23 98
mgr Karolina Ścibior Specjalista (+48) 22 459 23 59
Jarosław Szulik Specjalista (+48) 32 266 20 36 w. 115
mgr Katarzyna Wierzbicka Specjalista 22 459 26 78
mgr Magdalena Szydło Specjalista (+48) 22 45 92 147
mgr Rafał Majewski Specjalista (+48) 81 477 50 89; (+48) 22 45 92 801
mgr Ewelina Stańczak Specjalista (+48) 22 459 21 51
mgr inż. Iwona Gała Specjalista (+48) 41 361 25 37 w. 229
mgr Konrad Kamiński Starszy specjalista 22 459 21 78
mgr inż. Sławomir Filar Starszy specjalista (+48) 22 459 21 29
mgr Wiesława Murawska Starszy specjalista (+48) 91 43 23 442
mgr Tomasz Kowalewski Starszy specjalista (+48) 58 554 29 09 w. 206
mgr Joanna Cudak Starszy specjalista (+48) 32 266 20 36-37 wew. 126
mgr Rafał Serafin Starszy specjalista (+48) 71 337 20 91 wew. 144
mgr Anna Rojek Starszy specjalista (+48) 22 459 21 68
mgr Jakub Sokołowski Starszy specjalista (+48) 22 459 25 58
mgr Marcin Walczak Starszy specjalista (+48) 58 554 29 09 wew. 220
mgr Aneta Starościak Starszy specjalista 22 459 21 29
mgr Szymon Forst Starszy specjalista (+48)22 459 23 47
mgr Piotr Fuszara Starszy specjalista (+48) 91 43 23 442
mgr Łukasz Śliwiński Starszy specjalista (+48) 22 459 25 76
mgr Piotr Liszka Starszy specjalista (+48) 32 266 20 36 wew. 122
mgr Sylwiusz Pergół Starszy specjalista (+48) 22 459 23 10
mgr Rafał Łusiak Starszy specjalista (+48) 81 749 12 50; 22 45 92 801
mgr inż. Maciej Borowiec Starszy specjalista (+48) 12 290 13 52
mgr inż. Tomasz Młyńczak Starszy specjalista (+48) 41 361 25 37 wew. 236
mgr Dorota Olędzka Starszy specjalista (+48) 22 459 25 09
mgr Piotr Modliński Starszy specjalista (+48) 22 459 23 47
mgr Agnieszka Karwik Starszy specjalista (+48) 58 554 29 09 wew. 206
mgr Alicja Kawęcka Starszy specjalista 22 459 23 72
mgr Marzena Nowakowska Starszy specjalista 91 43 23 439
mgr inż. Anna Stachura Starszy specjalista (+48) 32 266 20 36 w. 124
mgr inż. Tomasz Operacz Starszy specjalista (+48) 12 290 13 54
mgr Małgorzata Stojek Starszy specjalista (+48) 22 459 25 30
dr Mariusz Socha Starszy specjalista (+48) 22 459 21 44
mgr Anna Szelewicka Starszy specjalista (+48) 58 554 29 09 w. 220
mgr Urszula Czarniecka-Januszczyk Starszy specjalista (+48) 22 459 22 07
mgr Alina Sobielga Starszy specjalista (+48) 22 459 24 41
mgr Anna Kostka Starszy specjalista 22 459 21 68
mgr Beata Pasierowska Starszy specjalista (+48) 58 554 29 09 wew. 205
mgr Sylwia Maciąg Starszy specjalista (+48) 22 459 25 30
mgr Agnieszka Piasecka Starszy specjalista (+48) 22 459 24 94
mgr Magdalena Dobies Starszy specjalista (+48) 91 43 23 441
mgr inż. Joanna Czebreszuk Starszy specjalista (+48) 22 459 23 46
mgr inż. Piotr Freiwald Starszy specjalista (+48) 12 290 13 53
mgr Dorota Palak-Mazur Starszy specjalista (+48) 22 459 22 34
mgr inż. Tomasz Koziara Starszy specjalista (+48) 12 290 13 51
mgr Artur Rysak Starszy specjalista (+48) 81 749 12 50 ; 22 45 92 801
mgr Krzysztof Sokołowski Starszy specjalista (+48) 58 554 29 09 wew. 220
mgr Izabela Stępińska-Drygała Starszy specjalista (+48) 22 459 25 09
inż. Ireneusz Rębelski Starszy specjalista (+48) 22 459 21 80
Dorota Russ Starszy specjalista (+48) 71 337 20 91 wew. 115
mgr Linda Chudzik Starszy specjalista (+48) 71 337 20 91 wew. 131
mgr Magdalena Nidental Starszy specjalista (+48) 22 459 23 46
mgr Karolina Kucharczyk Starszy specjalista (+48) 22 459 21 51
Robert Jaworski Starszy specjalista (+48) 41 361 25 37 wew. 232
mgr Aneta Bącik Starszy specjalista (+48) 91 43 23 441
mgr Agata Korwin-Piotrowska Starszy specjalista (+48) 71 337 20 91 w. 138
mgr Grzegorz Olesiuk Starszy specjalista (+48) 22 459 21 29
mgr Karol Zawistowski Starszy specjalista (+48) 71 337 20 91 wew. 144
mgr inż. Robert Patorski Starszy specjalista (+48) 12 290 13 56
mgr Piotr Wesołowski Starszy specjalista (+48) 22 459 25 19
mgr Ewa Tarnawska Starszy specjalista (+48) 58 554 28 09 w. 205
mgr Marzena Jarmułowicz-Siekiera Starszy specjalista (+48) 22 459 22 78
dr inż. Jadwiga Wagner Starszy specjalista BT (+48) 32 266 20 36 w. 123
mgr inż. Katarzyna Białecka Starszy specjalista BT (+48) 41 361 25 37 wew. 234
mgr inż. Zbigniew Kordalski Starszy specjalista BT (+48) 58 554 29 09 wew. 220
mgr inż. Ryszard Hoc Starszy specjalista BT (+48) 91 43 23 444
dr Katarzyna Janecka-Styrcz Starszy specjalista BT (+48) 41 361 25 37 wew. 231
mgr Michał Wyszomierski Starszy specjalista BT (+48) 22 459 21 51
dr inż. Dorota Kaczor-Kurzawa Starszy specjalista BT (+48) 41 361 25 37 w. 222
mgr inż. Zenon Wiśniowski Starszy specjalista BT (+48) 91 43 23 440
mgr Agnieszka Kowalczyk Starszy specjalista BT (+48) 22 459 22 78
tech. Katarzyna Gej Starszy technik (+48) 22 459 24 89
Małgorzata Szeremeta Starszy technik
tech. Włodzimierz Świeszczakowski Starszy technik (+48) 22 459 23 72
tech. Janusz Przybysławski Starszy technik (+48) 71 337 20 91 wew. 142
tech. Andrzej Biel Starszy technik (+48) 71 337 20 91 wew. 121
tech. Jolanta Kublik Starszy technik (+48) 22 459 25 07
Urszula Mazurek Starszy technik (+48) 32 266 20 36 w. 154
tech. Anna Kącka Starszy technik (+48) 41 361 25 37 wew. 264
Zenon Tymcio Starszy technik
tech. Maria Borowicz Starszy technik (+48) 58 554 29 09 w. 211

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.